BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022

SỞ Y TẾ HÀ GIANG

 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG

 

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN
Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022

 

0

Tênkhoaphòng

01/8/2022

02/8/2022

03/8/2022

04/8/2022

05/8/2022

06/8/2022

07/8/2022

 

1

Lãnhđạo

Ts. Công

BS. Võ

BS. Dung

TS. Công

DS. Đề

BS. Võ

BS. Dung

 

2

Hệngoại (BS)

BS. Điểm

BS. Tuấn PT

BS. Thùy

BS. Tùng

BS. Nhã PT

BS. Nhã

BS. Thùy

BS. Điểm

BS. Nhã PT

BS. Tùng

BS. Tuấn PT

 

 

BGĐ giao ban khoa phòng

 

TS. Công GBKP

DS. Đề GBKP

BS.Dung GBKP

BS Võ GBKP

TS. Công GBKP

DS. Đề GBKP

BS.Dung GBKP

BS Võ GBKP

TS. Công GBKP

DS. Đề GBKP

BS.Dung GBKP

BS Võ GBKP

 

 

 

 

5

Hệnội C1

BS. Hữu

BS. Tú

BS. Khoa B

BS. Hoàng

BS. Quỳnh

BS. Hữu

BS. Tú

 

6

Hệnội C2

BS. Quế

BS. Viện

BS. Thoại

BS. Khoan

BS. Vỹ

BS. Khoa A- L.Hương

BS. Thủy- Quế

 

7

Khoa sản (BS)

BS. Tuấn

BS. Lan

BS. Ngọc

BS. Dung PT

BS. Tuấn

BS. Lan

BS. Ngọc

BS.Lan PT

BS. Tuấn

 

9

BS Phòngkhám

BS. Sơn

BS.T.Long

BS. Ba

BS. Sơn

BS. Tô

BS. Hồng

BS. Lý

 

10

Gây mê

BS. Dũng

BS. Võ

BS. Nghị

BS. Võ

BS. Dũng

BS. Võ

BS. Dũng

 

 

 

11

Gây mê NSTH

BS. Võ

BS. Dũng

BS. Võ

BS. Dũng

BS. Võ

 

 

 

12

Siêuâm

BS. Toản

BS. Trang

BS. Toản

BS. Trang

BS. Toản

BS. Trang

BS. Toản

 

13

NộiSoitiêuhóa

BS. Khoa C

BS. L.Hương

BS. L.Hương

BS.L.Hương

BS.L.Hương

 

 

 

14

Đọc điện tim

BS. Hữu

BS. Khoan

BS. Hữu

BS. Khoan

BS. Khoan

BS. Hữu

BS. Tú

 

15

Lái xe

Đ/c Ba

Đ/c Ba

Đ/c Ba

Đ/c Ba

Đ/c Ba

Đ/c Ba

Đ/c Ba

 

16

Cấpcứulưuđộng

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

17

BS .Nhi

BS. Giang

BS. Hương

BS. Nghị

BS. Giang

BS. Hương

BS. Nghị

BS. Giang

 

18

Khoa Nhi

Đ D. Chí

Đ D. Dung

Đ D. P.Huyền

Đ D. Chí

Đ D. Hợp

Đ D. P.Huyền- Oanh

Đ D. Chí-H.Huyền

 

18

KhoaSản

NHS. Diệp- Phiên

NHS. Bắc- Hương

NHS. Nga- Huyên

NHS. Dưỡng- Hòa

NHS. Bắc- Thúy

NHS. Huệ- Phiên

NHS. Hạnh- Hằng

 

19

Ngoại TH

Đ D. Nhuận

Đ D. Q.Anh

Đ D. Hà

Đ D. Hòa

Đ D. Thúy

Đ D. Liên

Đ D. Nhuận

 

20

Ngoại CT

Đ D. Trang

Đ D. L.Hiếu

Đ D. Hương

Đ D. Giáp

Đ D. Trung

Đ D. Chiến

Đ D. Long

 

21

KhoaNội

Đ D. Phượng

Đ D. Diên

Đ D. Luyến

Đ D. N.Hiếu

Đ D. Diên

Đ D. Phượng- Tuệ

Đ D.N.Hiếu- Nghĩa

 

22

Đông y + PHCN

Đ D. OAnh

Đ D. L.Anh

Đ D. Vinh

Đ D. Thảo

Đ D. Tuyên

Đ D. L.Anh

Đ D. OAnh

 

23

Khoa Vi sinh

KTV. Kịm

KTV. Trang

BS. Nghĩa

KTV. Vinh

KTV. Minh

KTV. Kim

KTV. Trang

 

24

Xétnghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Xquang

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Dược

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Kiểmsoát NK

Chiến

Huyên

Hiện 

Hằng

Hằng

Anh - Huyên - Sỹ

Chiến - Nghiệp - Dự

 

28

KhoaMắt-TMH-RHM

Đ D Thành

Đ D Giang

Đ D Trang

Đ D Hương

Đ D Giang

Đ D Hiếu

Đ D Hương

 

29

Công nghệ TT

Đ/c Cường

Đ/c Cường

Đ/c Cường

Đ/c Cường

Đ/c Cường

Đ/c Cường

Đ/c Cường

 

30

Gây mê- Phẫu thuật

Đ D. Sỹ- Bằng

Đ D. Hữu- Nga

Đ D. Sỹ- Tuyết

Đ D. Sỹ- Phương

Đ D. Bằng- Hữu

Đ D. Cường- Nga

Đ D. Tuyết- Cường

 

31

Nội TM - Lãohọc

Đ D. Thanh- Chuyên

Đ D. Đào- Thúy

Đ D. Ngọc- Thư

Đ D. Đào- Sen

Đ D. Thúy- Thư

Đ D. Ngân- Chuyên

Đ D. Sen- Thanh

 

32

Khoa HS cấpcứu

Đ D. Ánh- Phúc

Đ D. Dũng

Đ D. Thuật

Đ D. Hiếu- Diệp

Đ D. Dũng

Đ D. Ánh- Phúc

Đ D Hiếu- Thuật- Diệp

 

33

HSTC

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Truyền nhiễm

Đ D. Dung

Đ D. Nhật

Đ D. thủy

Đ D. Dung

Đ D. Nhật

Đ D. Thủy

Đ D. Dung

 

`

Tiêu điểm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 1 619
  • Tất cả: 478 274

© Copyright 2015 - Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quang                                 
Địa chỉ: Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Email: tobientapbvbq@gmail.com
Đường dây nóng: 0916.351.966
Thiết kế bởi VNPT

 https://m.facebook.com/profile.php?id=331508757795328&ref=content_filter