BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN Từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023

SỞ Y TẾ HÀ GIANG

 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG

 

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN
Từ ngày  09/01/2023 đến 15/01/2023

 

0

Tênkhoaphòng

09/1/2023

10/01/2023

11/1/2023

12/1/2023

13/1/2023

14/1/2023

15/1/2023

 

1

Lãnh đạo

 

Ts. Công

 

Ts. Công

Bs. Võ

Bs. Dung

Ds. Đề

Bs. Dung

Bs. Võ

 

2

Hệ ngoại (BS)

Bs.Thơ

 

Bs.Tiến

Bs.Thùy

Bs.Nhã

Bs.Điểm         Bs. Thơ PT

Bs.Tuấn

Bs.Tùng                  Bs. Tiến PT

 

3

 

BGĐ giao ban khoa phòng

 

 

TS.Công: K.CĐHA

BS.Võ:K. HSTC

BS.Dung:K.NgoạiTH

DS.Đề:K.Khám Bệnh

 

TS.Công: K.TM- LH

BS.Võ: K.Nội

BS.Dung:K.CTCH

DS.Đề:K.Xét nghiệm

 

TS.Công:KCấp cứu

BS.Võ: K.GMPT

BS.Dung: K.Sản

DS.Đề: K.Dược

 

 

 

 

 

4

Hệ nội C1

Bs. Tú

Bs. Khoa B

Bs. Hữu

Bs. Hoàng

Bs. Lê

Bs. Tuấn

Bs. Quỳnh

 

5

Hệ nội C2

Bs. Lê.Hương

Bs. Đỗ Hương

Bs. Lưu

Bs. Khoan

Bs. Tuệ

Bs. Nga

Bs. Thủy

 

6

Khoa sản (BS)

Bs. Lan

Bs. Ngọc             BS. Dung PT

Bs. Doanh

Bs. Lan

Bs. Ngọc                  BS. Doanh PT

Bs. Lan

Bs. Doanh

 

7

BS Phòng khám

Bs. Sơn

Bs. Duy

Bs. Vỹ

Bs. T.Long

Bs. Lý

Bs. N.Quỳnh

Bs. Tô

 

8

Gây mê

Bs. T.Dũng

Bs.Võ

Bs. T.Dũng

Bs.Võ

Bs. T.Dũng

Bs. T.Dũng

Bs.Võ

 

 

 

9

Gây mê NSTH

Bs.Võ

Bs. T.Dũng

Bs.Võ

Bs. T.Dũng

Bs.Võ

 

 

 

10

CĐHA

Bs.Trọng

Bs. Toản

Khoa C

Bs. Trang

Bs.Trọng

Bs. Toản

Khoa C

 

11

Nội Soi tiêu hóa

CĐHA

CĐHA

CĐHA

CĐHA

CĐHA

 

 

 

 

12

Lái xe

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

 

13

Cấp cứu lưu động

Tổ 2

Tổ 2

Tổ 2

Tổ 2

Tổ 2

Tổ 2

Tổ 2

14

BS .Nhi

Bs.Hương

Bs.Nghị

Bs.Giang

Bs.Hương

Bs.Nghị

Bs.Giang

Bs.Hương

 

15

Khoa Nhi

Đ D.Chí- Huyền

Đ D.Vân- Hợp

Đ D.Liên- Dung

Đ D.Oanh- Hợp

Đ D.Liên- Vân

Đ D.Chí- Dung

Đ D.Huyền- Oanh

 

16

KhoaSản

NHS.Bắc- Thúy

NHS.Dưỡng- Huệ

NHS.Hạnh- Phiên

NHS.Hương- Nga

NHS.Huyên – Hằng

NHS.Dưỡng- Thúy

NHS.Huệ - Hòa

 

17

Ngoại TH

Đ D.Trang

Đ D.Liên

Đ D.Nhuận

Đ D.Hà

Đ D.Thúy

Đ D.Trang

Đ D.Trang

 

18

Ngoại CT

Đ D.Huệ

Đ D.Long

Đ D.Giáp

Đ D.Chiến

Đ D.Thoan

Đ D.Hương

Đ D.Huệ

 

19

KhoaNội

Đ D.Dụng

Đ D.Diên

Đ D.Phượng

Đ D.Luyến

Đ D.Tuệ

Đ D.Hiếu

Đ D.Phượng

 

20

Đông y + PHCN

Đ D.Oanh

Đ D.Hương

Đ D.Vinh

Đ D.Thảo

Đ D.Phương

Đ D.Tuyên

Đ D.Anh

 

21

Khoa Vi sinh

KTV.Vinh

KTV.Kim

KTV.Trang

KTV.Minh</