BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN Từ ngày 10/10/2022 đến 16/10/2022

SỞ Y TẾ HÀ GIANG

 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG

 

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN
Từ ngày 10/10/2022 đến 16/10/2022

 

0

Tênkhoaphòng

10/10/2022

11/10/2022

12/10/2022

13/10/2022

14/10/2022

15/10/2022

16/10/2022

 

1

Lãnhđạo

TS. Công

BS. Dung

BS. Võ

DS. Đề

DS. Đề

BS. Dung

 

BS.Võ

 

 

2

Hệngoại (BS)

BS.Thùy

 

BS. Tiến

 

 

BS. Tùng

BS. Nhã PT

 

BS. Nhã

BS. Tiến

 

BS. Điểm

BS. Thùy PT

BS.Tuấn

 

 

BGĐ giao ban khoa phòng

 

TS. Công GBKP

DS. Đề GBKP

BS.Dung GBKP

BS Võ GBKP

TS. Công GBKP

DS. Đề GBKP

BS.Dung GBKP

BS Võ GBKP

 

 

 

 

 

5

Hệnội C1

BS.Lê

 

BS. Quỳnh

 

BS. Khoa B

BS. Lê

BS.Quỳnh

BS.Hoàng

BS.Tú

 

6

Hệnội C2

BS.Quế

BS.Lê Hương

BS.Khoa A

BS.Thủy

BS.Viện

BS.Khoan

 

BS.Tuệ

 

 

7

Khoa sản (BS)

BS. Doanh

    BS.Lan

BS. Ngọc

BS. DungPT

BS.Doanh

BS. Lan

BS.Ngọc

BS. Dung PT

 

BS. Lan

 

 

9

BS Phòngkhám

BS.Tri Long

BS.Duy

BS.Hòa

BS.L Quỳnh

BS.Lý

BS. Vỹ

 

BS. Tô

 

 

10

Gây mê

BS.Hùng

BS.Dũng

BS.Võ

BS.Dũng

BS.Nghị

BS.Võ

BS.Hùng

 

 

 

11

Gây mê NSTH

BS.Hùng

BS.Hùng

BS.Hùng

BS.Hùng

BS.Hùng

 

 

 

 

12

Siêuâm

BS.Toản

BS.Trang

BS.Trọng

BS.Khoa C

BS.Trang

BS.Trọng

 

BS.Toản

 

 

13

NộiSoitiêuhóa

BS.Trọng

BS.Khoa C

BS.Trọng

BS.Khoa C

BS.Trọng

 

 

 

 

14

Đọc điện tim

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Lái xe

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

 

16

Cấpcứulưuđộng

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

17

BS .Nhi

BS.Giang

BS.Nghị

BS.Hương

BS.Giang

BS.Nghị

BS. Hương

 

BS.Giang

 

 

18

Khoa Nhi

Đ D.Chí- Hợp

Đ D.P Huyền- Oanh

Đ D.H. Huyền - Liên

Đ D.Chí- Dung

Đ D.Oanh

Đ D.Liên

Đ D.Dung

 

18

KhoaSản

NHS.Hạnh- Nga

NHS.Diệp- Thúy

NHS.Bắc- Hòa

NHS.Hạnh- Hằng

NHS.Nga- Huyên

NHS.Hương- Phiên

NHS.Dưỡng- Huệ

 

19

Ngoại TH

Đ D.Trang

Đ D. Minh

Đ D. Hà

Đ D.Thúy

Đ D.Thúy

Đ D.Thuật

Đ D.Trang

 

20

Ngoại CT

Đ D.Thoan

Đ D.Diệp

Đ D.Chiến

Đ D.Anh

Đ D.Giáp

Đ D.Huệ

Đ D.Thoan

 

21

KhoaNội

Đ D.Hiếu

Đ D.Tuệ

Đ D.Diên

Đ D.Phượng

Đ D.Tuệ

Đ D.Luyến- Diên

Đ D.Dụng- Hiếu

 

22

Đông y + PHCN

Đ D.Vinh

Đ D.Tuyên

Đ D.Thảo

Đ D.Anh

Đ D.Oanh

Đ D.Vinh

Đ D.Tuyên

 

23

Khoa Vi sinh

KTV.Trang

KTV. Minh

BS. Nghĩa

KTV. Trang

KTV. Minh

BS. Nghĩa

KTV. Trang

 

24

Xétnghiệm

KTV. Thường

KTV. Thành

KTV. Hiền

KTV. Oanh

KTV. Phương

KTV. Lượng

KTV. Anh Phương

 

25

Xquang

KTV. Chân

KTV. Quảng

KTV. Trầm

KTV. Trưởng

KTV. Công

KTV. Toàn

KTV. Chân

 

26

Dược

 

 

 

 

 

DS. Dung

DS. Bình

 

27

Kiểmsoát NK

Đ D.Hằng

Đ D.Chiến

Đ D.Huyền

Đ D.Nghiệp

Đ D.Anh

Đ D.Chiến- Lan- Vy

Đ D.Hiện – Hằng- Sỹ

 

28

KhoaMắt-TMH-RHM

Đ D.Thành

Đ D.P. Trang

Đ D.Cảm

Đ D. Hương

Đ D.Giang

Đ D.Trang - Hương

Đ D. Hiếu- P.Trang

 

29

Công nghệ TT

Đ/c. Nhung

Đ/c. Nhung

Đ/c. Nhung

Đ/c. Nhung

Đ/c. Nhung

Đ/c. Nhung

Đ/c. Nhung

 

30

Gây mê- Phẫu thuật

KTV.Cường- Phương

KTV. Bằng – Hữu

KTV.Phương- Cường

KTV. Hữu - Nga

KTV.Cường- Tuyết

KTV. Bằng- Hữu

KTV. Tuyết – Cường

 

31

Nội TM - Lãohọc

Đ D.Sen - Thanh

Đ D.Ngân- Chuyên

Đ D.Thúy- Nga

Đ D.Đào- Thư

Đ D.Sen - Thanh

Đ D.Ngân- Chuyên

Đ D.Thúy- Ngọc

 

32

Khoa cấpcứu

Đ D.Hiếu- Dũng

Đ D.Ánh- Phúc

Đ D.Hòa- Hiếu

Đ D.Huy

Đ D.Ánh- Phúc

Đ D.Hiếu - Dũng

Đ D.Hòa- L Hiếu- Huy

 

33

HSTC

Đ D.Trang- Khang

Đ D.Vân – Hằng

Đ D.Hậu- Long

Đ D.Trang- Khang

Đ D.Vân- Hằng

Đ D.Hậu-Nhuận

Đ D.Anh- Long

 

34

Truyền nhiễm

Đ D.Nhật

Đ D.Dung

Đ D.Thủy

Đ D.Nhật

Đ D.Dung

Đ D.Thủy

Đ D.Nhật

 

 

Tiêu điểm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 3 807
  • Tất cả: 541 699

© Copyright 2015 - Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quang                                 
Địa chỉ: Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Email: tobientapbvbq@gmail.com
Đường dây nóng: 0916.351.966
Thiết kế bởi VNPT

 https://m.facebook.com/profile.php?id=331508757795328&ref=content_filter