BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022

SỞ Y TẾ HÀ GIANG

 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG

 

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN
Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022

 

0

Tênkhoaphòng

15/8/2022

16/8/2022

17/8/2022

18/8/2022

19/8/2022

20/8/2022

21/8/2022

 

1

Lãnhđạo

Ts. Công

DS. Đề

BS.Dung

Ts Công

Bs.Võ

TS. Công

Bs.Dung

 

2

Hệngoại (BS)

Bs.Thùy

Bs.Nhã

Bs.Điểm

BS. Thùy PT

Bs.Thùy

Bs.Nhã

Bs.Tùng

BS. Nhã PT

Bs.Tuấn

 

 

BGĐ giao ban khoa phòng

 

TS. Công GBKP

DS. Đề GBKP

BS. Dung GBKP

BS. Võ GBKP

TS. Công GBKP

DS. Đề GBKP

BS. Dung GBKP

BS. Võ GBKP

TS. Công GBKP

DS. Đề GBKP

BS. Dung GBKP

BS. Võ GBKP

 

 

 

 

5

Hệnội C1

Bs.Tú

Bs. Hữu

Bs.Hoàng

Bs.Đạt

Bs.Tú

Bs.Quỳnh

Bs.Hữu

 

6

Hệnội C2

Bs.Vỹ

Bs.Khoan

Bs.Nga

Bs.Dũng

Bs.Viện

Bs.Lê Hương

Bs.Thủy

Bs.Quế

Bs.Khoa A

 

7

Khoa sản (BS)

Bs.Ngọc

BS. Dung PT

Bs.Lan

Bs.Ngọc

BS. Dung PT

Bs.Lan

Bs.Tuấn

Bs.Lan

Bs.Ngọc

 BS. Dung PT

 

9

BS Phòngkhám

Bs.Sơn

Bs. Hồng

Bs.Ba

Bs. Tô

Bs.Bảo

Bs.Tri Long

Bs.Lý

 

10

Gây mê

Bs.Nghị

Bs.Võ

Bs.Dũng

Bs.Nghị

Bs.Võ

Bs.Dũng

Bs.Nghị

 

 

 

11

Gây mê NSTH

Bs. Võ

Bs. Võ

Bs. Dũng

Bs. Võ

Bs. Dũng

 

 

 

12

Siêuâm

Bs. Trang

Bs. Tài

Bs. KhoaC

Bs. Tài

Bs.Trang

Bs. Khoa C

Bs. Tài

 

13

NộiSoitiêuhóa

Bs.Dũng

Bs.Khoa C

Bs.Dũng

Bs.Dũng

Bs.Khoa C

 

 

 

14

Đọc điện tim

Bs.Đạt

Bs.Khoan

Bs.Khoan

Bs.Đạt

Bs.Tú

Bs.Đạt

Bs.Hữu

 

15

Lái xe

Đc.Ba

Đc.Ba

ĐcBa

ĐcBa

ĐcBa

ĐcBa

ĐcBa

 

16

Cấpcứulưuđộng

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

17

BS .Nhi

Bs.Nghị

Bs.Giang

Bs.L.Hương

Bs.Nghị

Bs.Giang

Bs.L.Hương

Bs.Nghị

 

18

Khoa Nhi

Đd.Chí

Đd.Hợp

Đd.Dung

Đd.Oanh

Đd.Liên

Đd.Chí

Đ d.H. Huyền

Đ d.P. Huyền

Đ d.Oanh

 

18

KhoaSản

      NHs..Huệ

NHs.Hằng

NHs.Diệp

NHs.Dưỡng

NHs.Bắc

NHs.Diệp

NHs.Hạnh

NHs.Phiên

NHs.Hương

NHs.Nga

NHs.Dưỡng

Nhs.Huyên

Nhs.Huệ

NHs.Hòa

 

19

Ngoại TH

Đ d.Thúy

Đ d.Hà

Đ d.Thuật

Đ d.Trang

Đ d.Minh

Đ d.Thúy

Đ d.Thúy

 

20

Ngoại CT

Đ d.Trung

Đ d.Chiến

Đ d.Giáp

Đ d.Huệ

Đ d.Thoan

Đ d. Đ. Anh

Đ d.Diệp

 

21

KhoaNội

Đ d.Nghĩa

Đ d.Luyến

Đ d.Diên

Đ d.N. Hiếu

Đ d.Luyến

Đ d.Phượng

Đ d.Nghĩa

Đ d.Dụng

Đ d.Tuệ

 

22

Đông y + PHCN

Đ d.L Anh

Đ d.Tuyên

Đ d.Thảo

Đ d.Oanh

Đ d.L Anh

Đ d.Thảo

Đ d.Vinh

 

23

Khoa Vi sinh

KTV.Minh

KTV.Kim

KTV.Trang

Bs.Nghĩa

KTV.Vinh

KTV.Minh

KTV.Kim

 

24

Xétnghiệm

KTV.Thường

KTV.Thành

KTV.Hiền

KTV.Oanh

KTV.Phương

KTV.Lượng

KTV.Phương

 

25

Xquang

KTV.Chân

KTV.Toàn

KTV.Quảng

KTV.Trưởng

KTV.Công

KTV.Chân

KTV.Toàn

 

26

Dược

 

 

 

 

 

Hoa

Bình

 

27

Kiểmsoát NK

Hiện

Chiến

Huyền

Hằng

Anh

Hiện

Huyền

Sỹ

Chiến

Nghiệp

Dự

 

28

KhoaMắt-TMH-RHM

Đ d.Hiếu

Đ d.Giang

Đ d.Hương

Đ d.Cảm

Đ d.Giang

Đ d.Hương

Đ d.Thành

 

29

Công nghệ TT

Hiệp

Hiệp

Hiệp

Hiệp

Hiệp

Hiệp

Hiệp

 

30

Gây mê- Phẫu thuật

KTV.Sỹ  KTV.Tuyết

 

KTV.Sỹ

KTV. Bằng

 

KTV.Hữu

KTV. Nga

KTV.Sỹ

KTV. Tuyết

KTV.Bằng

KTV Cường

KTV.Hữu

KTV. Nga

KTV.Bằng

KTV.Cường

 

 

31

Nội TM - Lãohọc

Đ d.Thanh

Đ d.Ngân

Đ d.Đào

Đ d.Thúy

Đ d.Sen

Đ d.Thư

Đ d.Đào

Đ d.Ngọc

Đ d.Thúy

Đ d.Thư

Đ d.Thanh

Đ d.Ngân

Đ d.Sen

Đ d.Chuyên

 

32

Khoa HS cấpcứu

Đ d.Hòa

Đ d.L Hiếu

Đ d.Dũng

Đ d.Hiếu

Đ d.Ánh

Đ d.Phúc

Đ d. Huy

Đ d.Dũng

Đ d .Hòa

Đ d. L Hiếu

Đ d. Hiếu

Đ d.Ánh

Đ d. Phúc

 

33

HSTC

Đ d. Vân

Đ d. Đ Anh

Đ d. Q  Anh

Đ d. Khang

Đ d. Hưng

Đ d. Huynh

Đ d. Thúy

 Đ d. Vân

Đ d. Hằng

Đ d. Đ Anh

Đ d. Q  Anh

Đ d. Khang

Đ d. Hưng

Đ d. Huynh

 

34

Truyền nhiễm

Đ d. Thủy

Đ d. Dung

Đ d. Nhật

Đ d. Thủy

Đ d. Dung

Đ d. Nhật

Đ d. Thủy

 

 

Tiêu điểm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 280
  • Trong tuần: 2 747
  • Tất cả: 522 071

© Copyright 2015 - Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quang                                 
Địa chỉ: Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Email: tobientapbvbq@gmail.com
Đường dây nóng: 0916.351.966
Thiết kế bởi VNPT

 https://m.facebook.com/profile.php?id=331508757795328&ref=content_filter