BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN Từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022

SỞ Y TẾ HÀ GIANG

 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG

 

BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN
Từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022

 

0

Tênkhoaphòng

21/11/2022

22/11/2022

23/11/2022

24/11//2022

25/11/2022

26/11/2022

27/11/2022

 

1

Lãnhđạo

 

TS.Công

 

BS.Võ

BS. Dung

BS. Công

DS. Đề

BS. Dung

BS. Võ

 

2

Hệ ngoại (BS)

BS.Tùng                     BS. Thùy PT

 

BS.Tuấn

BS.Thùy

BS.Nhã

BS.Điểm               BS. Tiến PT

BS.Tiến

BS.Tuấn

 

3

BGĐ giao ban khoa phòng

 

TS. Công: K.Nhi

BS.Võ:K. Cấp cứu

BS. Dung: Sản

DS. Đề: Dược

 

TS. Công: K. KSNK

BS. Võ: Khoa NộiTH

BS. Dung: Chấn TCH

DS. Khoa Vi sinh

 

TS. Công: K Xét N

BS.Võ: Khoa TM-LH

BS. Dung:Ngoại TH

DS. Đề: Khoa CĐHA

 

 

 

 

 

4

Hệ nội C1

BS.Hoàng

 

BS.Tuấn

BS.Khoa B

BS.Quỳnh

BS.Hữu

BS.Lê

BS.Tú

 

5

Hệ nội C2

BS.Khoa A

 

BS.Đỗ Hương

BS.Viện

BS.Tuệ

BS.Lê Hương

BS.Lưu

BS.Quế

 

6

Khoa sản (BS)

BS.Ngọc           BS. Dung PT

BS.Lan

BS.Ngọc           BS.Dung PT

BS.Lan

BS.Ngọc           BS. Lan PT

BS.Doanh

BS.Lan

 

7

BS Phòngkhám

BS.Duy

BS.Hòa

BS.Tri Long

BS.Hồng

BS.Lý

BS.Vỹ

BS.Tô

 

8

Gây mê

BS.Hùng

BS.Võ

BS.Dũng

BS.Hùng

BS.Dũng

BS.Hùng

BS.Võ

 

 

 

9

Gây mê NSTH

BS.Dũng

BS.Hùng

BS.Võ

BS.Hùng

BS.Võ

 

 

 

10

Siêuâm

BS.Khoa C

BS.Trọng

BS.Trang

BS.Khoa C

BS.Trọng

BS. Toản

BS.Trang

 

11

NộiSoitiêuhóa

Khoa CĐHA

Khoa CĐHA

Khoa CĐHA

Khoa CĐHA

Khoa CĐHA

 

 

 

 

12

Lái xe

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

 

13

Cấpcứulưuđộng

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

14

BS .Nhi

BS.Giang

BS.Nghị

BS.Hương

BS.Giang

BS.Nghị

BS.Hương

BS.Giang

 

15

Khoa Nhi

Đ D.Hợp

Đ D.Liên

Đ D.Oanh

Đ D.Dung

Đ D.H Huyền

Đ D.P Huyền- Oanh

Đ D.Chí - Hợp

 

16

KhoaSản

NHS.Hương – Hạnh

NHS.Hòa- Thúy