BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN Từ ngày 28/01/2024 đến 07/02/2024

SỞ Y TẾ HÀ GIANG

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC QUANG

 

 

 

 

                                                                BẢNG PHÂN TRỰC TUẦN BỆNH VIỆN
                                                                  Từ ngày 28/01/2024 đến  07/02/2024

 

 

 

 

0

Tên khoa phòng

Thứ 2

29/01/2024

Thứ 3

30/01/2024

 

Thứ 4

31/01/2024

 

Thứ 5

01/02/2024

 

Thứ 6

02/02/2024

 

Thứ 7

03/02/2024

 

Chủ nhật

04/02/2024

Thứ 2

05/02/2024

Thứ 3

06/02/2024

 

Thứ 4

07/02/2024

 

1

Lãnh đạo

 

Bs. Dung

 

Ts. Công

 

Ds. Đề

 

Ts. Công

Bs. Dung

Ds. Đề

Bs. Dung

 

 

Ts. Công

 

 

Ts. Công

 

 

Ts. Công

 

2

Hệ nội C1

Bs. Tuệ

Bs. Khoa B

Bs. Huế

Bs. Tuấn

Bs. Văn Quỳnh

Bs. Lê

Bs. Lưu

Bs. Tuấn

Bs. Lê

Bs. Lưu

 

3

Hệ nội C2

Bs. Thu Hòa
Bs Liễu ( C3)

Bs.NgọcQuỳnh

Bs. Viện

Bs. Tô
Bs.Quân (C3)

Bs. Khoa A

Bs. Nga

Bs. Thủy
Bs. Khánh(TK)

Bs. Tô
Bs.Liễu (C3)

Bs. Duy

Bs. Vỹ

 

4

Hệ  sản (BS)

Bs. Doanh
Bs. Tường(TK)

Bs. Huệ;Bs. M. Dung PT

Bs. Quang(TK)
Bs.Hường

Bs. Doanh
Bs. Tường(TK)

Bs. Huệ;Bs. M. Dung PT

Bs. Quang(TK)
Bs.Hường

Bs. Doanh
Bs. Tường(TK)

Bs. Huệ;Bs. M. Dung PT

Bs. Quang(TK)
Bs.Hường

Bs. Doanh

 

5

Hệ ngoại (BS)

Bs. Thùy

Bs. Thơ

Bs. Nhã

Bs. Tùng; Bs. Thùy PT

Bs. Điểm; Bs. Nhã PT

Bs. Tiến

Bs.Ng.Tuấn

Bs. Nhã

Bs. Tùng; Bs. Tuấn PT

Bs. Điểm; Bs. Nhã PT

 

6

BS. Phòng khám

 

 

 

 

 

Bs. Hồng

Bs. Tri Long

 

 

 

 

7

BS Gây mê trong giờ

 Bs. Hùng

Bs. Hùng

Bs. Hùng

Bs. Dũng; Bs. Hùng

Bs. Dũng; Bs. Hùng

Bs. Dũng

Bs. Hùng

Bs. Dũng; Bs. Hùng

Bs. Dũng; Bs. Hùng

Bs. Dũng; Bs. Hùng

 

 

 

8

BS Gây mê ngoài giờ

Bs. Dũng

Bs. Hùng

Bs. Dũng

Bs. Hùng

Bs. Dũng

Bs. Hùng

Bs. Nghị

Bs. Dũng

Bs. Hùng

Bs. Dũng

 

 

9

BS Nhi

Bs. Lan Hương

Bs. Thúy

Bs. Minh Hương

Bs. Hùng

Bs. Thúy

Bs. Giang

Bs. Nghị

Bs. Hùng

Bs. Minh Hương

Bs. Thúy

 

 

 

10

Bs. CĐHA

Bs. Trang

Bs. Toản

Bs. Trọng

Bs. Khoa C

Bs. Toản

Bs. Trọng

Bs. Khoa C

Bs. Toản

Bs. Trọng

Bs. Khoa C

 

11

Nội soi tiêu hóa

Bs. K. CĐHA

Bs. K. CĐHA

Bs. K. CĐHA

Bs. K. CĐHA

Bs. K. CĐHA

 

 

Bs. K. CĐHA

Bs.K. CĐHA

Bs.K. CĐHA

 

12

Cấp cứu lưu động

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 1

Tổ 2

Tổ 2

Tổ 2

 

 

13

Lái xe

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Châu

Đ/c. Ba

Đ/c. Ba

 

14

Bảo vệ

Đc. Phú; Đc Nam;
Đc Vũ; Đc Nam(Methadol)

Đc Nguyên;
Đc Hạnh; Đc Vũ;
Đc Vũ(Methadol)

Đc Nam
Đc. Phú
Đc Nguyên; Đc Vũ(Methadol)

Đc Hạnh; Đc.Nguyên;
Đc Vũ; Đc.Nguyên(Methadol)

Đc Nam
Đc. Phú
Đc Vũ;Đc Hạnh(Methadol)

Đc Nguyên
Đc Hạnh
Đc Vũ;Đc. Phú(Methadol)

Đc Nam
Đc. Phú
Đc Vũ;Đc Nam(Methadol)

Đc Nguyên
Đc Hạnh
Đc Vũ;

Đc Nguyên(Methadol)

Đc Nam
Đc. Phú
Đc Vũ;

Đc. Phú(Methadol)

Đc Nam
Đc Nguyên
Đc Hạnh;

Đc Vũ(Methadol)

 

15

Khoa HSTC

Đd.Phúc
Đd. Đ. Anh

Đd. Hoàng
Đd. Khang

Đd. H.Thúy
Đd. Hậu

Đd. Hằng
Đd. Minh

Đd.Phúc
Đd. Đ. Anh

Đd. Hoàng
Đd. Khang

Đd. H.Thúy
Đd. Hậu

Đd. Hằng
Đd. Minh

Đd.Phúc
Đd. Đ. Anh

Đd. Khang
Đd. Hoàng

 

16

Khoa Nội TH

Đd. Dụng

Đd. Tuệ

Đd.  N. Hiếu

Đd. Diên

Đd. Phượng

Đ d. L. Anh (HĐ)
Đd. Dụng

Đd. Diên
Đd.  N. Hiếu

Đd. Dụng

Đd. Phượng

Đd. Tuệ

 

17

Khoa GMPT

KTV. Minh(TK)
KTV. Tuyết
KTV. Cường

KTV. Hữu
KTV. Phương

Đd. Nhuận(TK)
KTV. Sỹ
KTV. Nga

KTV. Bằng
KTV. Cường

KTV. Cường
KTV. Nga

Đd. Nhuận(TK)
KTV. Sỹ
KTV. Phương

KTV. Minh(TK)
KTV. Tuyết
KTV. Hữu

KTV. Cường
KTV. Nga

Đd. Nhuận(TK)
KTV. Sỹ
KTV. Phương

KTV. Bằng
KTV. Hữu

 

18

Ngoại TH

Đd. M. Liên

Đd. Hà

Đd. Thúy

Đd. Trang

Đd.HuyềnTrang

Đd. M. Liên

Đd. Hà

Đd. Thúy

Đd. Trang

Đd.HuyềnTrang

 

19

Khoa Cấp cứu

Đd. Huy
Đd. L.Thanh

Đd. Thuật
Đd. P. Hiếu

Đd. Diệp
Đd. Đào

Đd. Ánh
Đd. L, Hiếu

Đd. Thuật
Đd. P. Hiếu

Đd. Diệp
Đd. Ánh
Đd. L, Hiếu

Đd. Thuật
Đd. Đào
Đd. P. Hiếu

Đd. Thuật
Đd. P. Hiếu

Đd. Diệp
Đd. Đào

Đd. Huy
Đd. L.Thanh

 

20

Khoa Nhi

Đd. Kim Dung
Đd. H. Liên

Đd. Hợp
Đd. Chí

Đd. Oanh
Đd. H. Huyền

Đd. Vân
Đd.P.Huyền

Đd. Kim Dung
Đd. H. Liên

Đd. Oanh
Đd. Hợp

Đd. Chí
Đd. H. Huyền

Đd. Vân
Đd.P.Huyền

Đd. Kim Dung
Đd. H. Liên

Đd. Hiền
Đd. Chí

 

21

Khoa YHCT- PHCN

Đd. Thảo

Đd. L Hương

Đd. Phương

Đd.Vinh

Đd. Chính

Đd. Trần Oanh

Đd. L. Anh

Đd. L Hương

Đd. Trần Oanh

Đd. L. Anh

 

22

Khoa Dược

 

 

 

 

 

Lê Hải

Ds.  P.Việt

 

 

 

 

23

Khoa KSNK

Đd. Ngọc Anh

YT Huyền

ĐD Hằng

ĐD Chiến

HL Hiện

CNĐD Lan
Đd. Ngọc Anh
YT Huyền

Đd. Nghiệp
ĐD Hằng
HL Sỹ  

HL. Dự

YT Huyền

ĐD Chiến

 

24

KhoaMắt-TMH-RHM

Đd. Thành

Đd. Đỗ Hiếu

Đd. H Trang

Đd. Cảm

Đd .P.Trang

Đd.Ma Hương

Đd. Giang

Đd .P.Trang

Đd. H Trang

Đd. Đỗ Hiếu

 

25

Khoa Nội TM-LH

Đd. Ngân
Đd. Hòa

Đd. K. Ngọc
Đd. Chuyên

Đd. Dũng
Đd. Sen

Đd. Thư
Đd.T.Thúy

Đd. Ngân
Đd. Hòa

Đd. Dũng
Đd. Sen

Đd. Thư
Đd. Chuyên

Đd. K. Ngọc
Đd.T.Thúy

Đd. Ngân
Đd. Hòa

Đd. Huệ
Đd. Sen

 

26

Khoa CTCH

Đd. Long

Đd. Giáp

CNĐd. Chiến

Đd. Thoan

Đd. Hương

Đd Thuận

Đd. Long

Đd. Giáp

CNĐd. Chiến

Đd. Thoan

 

27

Khoa Truyền nhiễm

Đd. Nhật

CNĐd. Thủy

Đd. Dung

Đd. Huệ

Đd. Huệ

Đd. Ng Diệp

Đd. Nhật

Đd. Ly

CNĐd. Thủy

Đd. Dung

 

28

Khoa Phụ Sản

NHS. Bắc
NHS. Nga

NHS. Dưỡng
NHS. Thúy

NHS. Hương
NHS. Phiên

NHS. Huệ
NHS. Hòa

NHS. Bắc
NHS. Hạnh

NHS. Nga
NHS. Huyên

NHS. Hằng
NHS. Dưỡng

NHS. Hạnh
NHS. Phiên

NHS. Hương
NHS. Huyên

NHS. Hòa
NHS. Thúy

 

29

Công nghệ TT

Đ/c. Cường

Đ/c. Cường

Đ/c. Cường

Đ/c. Cường

Đ/c. Cường

Đ/c. Cường

Đ/c. Cường

Đ/c. Nhung

Đ/c. Nhung

Đ/c. Nhung

 

30

Khoa CĐHA

KTV. Toàn

KTV. Trưởng

KTV. Trầm

KTV. Quảng

KTV. Công

KTV. Chân

KTV. Toàn

KTV. Trưởng

KTV. Trầm

KTV. Quảng

 

31

Khoa Xét nghiệm

KTV. Oanh

KTV. Dự

KTV. Hiền

CKIXN. Phương

KTV. Thành

KTV. Oanh

KTV. Dự

KTV. Hiền

CKIXN. Phương

KTV. Thành

 

32

Khoa Vi sinh

 

 

 

 

 

KTV. Kim

KTV. Vinh

 

 

 

 

 

TIÊU ĐIỂM
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 283
  • Trong tuần: 2 700
  • Tất cả: 745748

© Copyright 2015 - Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quang                                 
Địa chỉ: Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
Email: tobientapbvbq@gmail.com
Đường dây nóng: 0916.351.966
Thiết kế bởi VNPT

 https://m.facebook.com/profile.php?id=331508757795328&ref=content_filter